recensioner av zombiefilm på svenska - zombie movie reviews in Swedish

TEMA Braaiins!

En zombiefilm som fått enorm genomslagskraft inom populärkulturen i stort, och som uppnått kultstatus, är The Return of the Living Dead från 1985. Det rör sig egentligen om en ungdomskomedi som använder sig av element från survival horror-genren. Det ursprungliga manuset skrevs också av John A Russo som en inofficiell uppföljare till zombiefilmen Night of the Living Dead (1968), som denne alltså varit medförfattare till. Regissören Dan O'Bannon ville dock inte göra någon uppföljare till klassikern av George A Romero, utan författade istället själv ett helt nytt manus.

Själva premissen bakom The Return of the Living Dead är hur som helst att Romero skulle ha baserat sin egen film på en verklig händelse. För att inte hamna på kant med de militära myndigheterna skulle han ha ändrat på de faktiska omständigheterna. Denna återkoppling till genrens rötter gör också att man med rätta kan kalla filmen för en hyllning till zombiefilmen i allmänhet och Romeros film i synnerhet.

Själva konceptet bakom de levande döda hämtar också stoff från genren i övrigt, men det som främst karaktäriserar den är både dess styrka och dess svaghet. Att zombierna behöver äta hjärnsubstans är nämligen ett påhitt som fått enorm genomslagskraft – utanför genren. Däremot är det ganska ogenomtänkt, eftersom det knappast går att bita sig igenom skallbenet på en människa. Förklaringen till detta födobehov känns också aningen krystat och förefaller sakna något närmare eftertanke.

Filmens genomslagskraft får antagligen förklaras med att den lyckas blanda inslag från olika genrer på ett nytt sätt. Levande döda i ungdomsfilms-genren var visserligen inne vid den här tidpunkten, liksom lättsamma komiska inslag återfanns i exempelvis survival horror-bagatellen Night of the Comet, som utkom året innan. En viktig ingrediens i framgångsreceptet kan däremot ha varit att filmen vänder sig direkt till skräckfilmspubliken.

The Return of the Living Dead skulle få en rad uppföljare, vilka dock avviker från originalkonceptet i olika grad. Först ut 1988 var Return of the Living Dead Part II, som i stora drag är en oinspirerad upprepning av förlagan. Dan O'Bannon verkar inte ens ha varit inblandad i produktionen, utan producenten Tom Fox anlitade istället filmmakaren Ken Wiederhorn som filmens regissör.

Den andra uppföljaren, Return of the Living Dead III, utkom 1993 och var istället ett verk av Brian Yuzna, mera känd i zombiefilms-sammanhang för de så kallade Re-Animator-filmerna. Det finns också flera paralleller mellan de båda koncepten, och då filmen också i hög grad lämnar survival horror-temat bakom sig, kunde den egentligen lika gärna varit en Re-Animator-film.

Istället fokuserar den tredje filmen i Return of the Living Dead-serien på en annan framträdande aspekt hos föregångarna. Nämligen så kallad personal horror, här i meningen att tittaren får följa hur huvudpersonen förvandlas till levande död och sakta men säkert förlorar sin mänsklighet. Här kan man förmodligen även dra en parallell till survival horror-filmen Cannibal Apocalypse (1980).

Slutligen utannonserades inte bara en utan hela två nya uppföljare i början av 2000-talet, vilka båda finansierades av amerikanska Sci Fi Channel. Dessa sentida uppföljare från 2005 bär undertitlarna Necropolis respektive Rave to the Grave, men har egentligen inte mycket gemensamt med Return of the Living Dead som koncept. Man har i stort sett endast valt att behålla vissa ytliga aspekter hos varumärket, men slutprodukten är alltså inte kompatibel med förlagorna. Det rör sig visserligen om renodlade ungdomsfilmer, men dessa riktar sig antagligen till en delvis annan målgrupp än originalet.

Båda filmer är för övrigt helt och hållet är inspelade i Östeuropa med en internationell ensemble, men utspelar sig alltså huvudsakligen i Amerika. Det faktum att vissa skådespelare talar med brytning har lösts genom att låta deras rollfigurer vara av latinamerikansk härkomst, något som inte fungerar tillfredsställande. Det mest anmärkningsvärda med filmerna torde också vara mängden våld och gore-effekter, för att vara en amerikansk teve-produktion. (Teve-versionen av filmerna har däremot råkat ut för censur vad gäller svordomar och nakenhet.)

Producenterna bakom båda dessa uppföljare lär för övrigt ha planer på en nyfilmatisering av den första, klassiska filmen i Return of the Living Dead-serien...

Inga kommentarer: