recensioner av zombiefilm på svenska - zombie movie reviews in Swedish

INFO Programförklaring (uppdaterad)

Den här bloggen behandlar främst så kallade zombiefilmer med survival horror-inslag. Även zombiefilmer utan survival horror-inslag presenteras, liksom vissa survival horror-filmer som inte innehåller några regelrätta levande döda. Dessutom recenseras en och annan dokumentär med mera som har anknytning till zombie- och survival horror-film.

  • Med "zombiefilm" menas här filmer som tar avstamp ifrån George A Romeros klassiska Night of the Living Dead (1968) och följaktligen är inspirerade av den så kallade The Dead-serien. Äldre filmer än så faller alltså automatiskt utanför denna definition även om de skulle ha ett uttalat zombietema.
  • Med "survival horror" menas här den delen av främst skräckfilmsgenren som behandlar världens och/eller samhällets undergång. Temat är alltså överlevnad, liksom det uttalade hotet i detta sammanhang kommer från levande döda.

Undertecknad är inte speciellt intresserad av splatterfilm, även om sådana givetvis också recenseras. Även gore som företeelse är att betrakta som sekundärt till förmån för eventuella survival horror-inslag. Effektsökeri i form av överdrivna våldsinslag och omotiverad nakenhet ger inte heller något plus i kanten. Humor beaktas i stort sett endast om det rör sig om en regelrätt komedi/parodi. Läsaren bör alltså försöka bilda sig en egen uppfattning om materialet utifrån ovanstående premisser.

Någonting som recensionerna fäster speciell uppmärksamhet vid är just de levande döda. Det är alltså främst dessa som analyseras och syftet är att visa på skillnader på koncept mellan olika filmer och typer av zombiefilmer.

Filmerna presenteras vidare med den titel och det utgivningsår som recensionen baseras på. Om man inte finner en specifik film kan det alltså hända att recensionen råkar vara av en annan version/utgåva med en alternativ titel.

Eftersom detta inte är en renodlad recensionsdatabas är besökare hänvisade till recensions-index som återfinns i menyn, alternativt fritext-sökning högst upp på sidan. Det är också möjligt att lista recensioner efter kategori (se "Etiketter" i menyn) men observera att endast 20 postningar visas åt gången.

Missa inte heller eventuell ytterligare filminformation bland kommentarerna (efter respektive inlägg). Besökare uppmanas också själva posta korrigeringar, tillägg och ytterligare information (exempelvis om olika versioner av en och samma film). Det går även bra att använda gästboken

Fläskätaren
FOTNOT: Användarnamnet "Fläskätaren" är en ordvits på engelskans "Flesh-Eater". Det härstammar ursprungligen från en slarvig översättning av rollspelet All Flesh Must Be Eaten ("Allt fläsk måste ätas").

Inga kommentarer: