recensioner av zombiefilm på svenska - zombie movie reviews in Swedish

Dead Creatures (2001)

Andrew Parkinson (regi, manus, produktion), m fl

En grupp unga kvinnor som lever ett underjordiskt liv delar en fruktansvärd hemlighet. De har alla blivit smittade av en dödlig sjukdom som tvingar dem att äta färskt människokött för att inte deras kroppar skall börja förfalla. Därför lever de som flyktingar och har endast varandra som sällskap, men ledaren i gruppen har blivit så pass sjuk att hon inte längre är fullt medveten om vad som händer runtomkring dem. Dessutom förföljs de av en främmande man som tvingar dem att ständigt byta gömställe.

Detta är en slags inofficiell uppföljare till Andrew Parkinsons debutfilm I, Zombie: A Chronicle of Pain (1998) och förefaller utspela sig i samma verklighet. (Och precis som föregångaren rör det sig om en utpräglad personal horror-film.) Istället för en ensam man som sakta förvandlas till en levande död får man här följa en grupp kvinnor som lever inom en slags subkultur bestående av sjuka människoätare i en modern storstad. Det är alltså vare sig en riktig zombiefilm eller någon survival horror-film, även om temat är just överlevnad. Själva konceptet är hur som helst tillsynes kompatibelt med föregångaren och kommenteras därför inte närmare här.

Filmen är snarare ett drama än en skräckfilm men innehåller ändå mängder av gore-effekter, även om den däremot saknar actioninslag. Budskapet här förefaller vara hur vi människor förhåller oss till slakt på djur och till kött som födokälla, och ställer så att säga saken på sin spets. Filmen är vidare välproducerad och välspelad, liksom handlingen är ganska intrikat men knappast spännande i någon actionbetonad betydelse. Slutet lämnas precis som i föregångaren öppen.

En brittisk pseudo-zombiefilm med mycket gore men utan action-inslag. Ingen skräckfilm men väl ett starkt drama.

Inga kommentarer: