recensioner av zombiefilm på svenska - zombie movie reviews in Swedish

[REC] (2007)

Jaume Balagueró (regi, manus), Paco Plaza (regi, manus), m fl

  • det finns en amerikansk nyfilmatisering med titeln Quarantine (2008)
Hälsovårdsmyndigheterna i Madrid har försatt ett helt bostadshus i karantän över en natt. Såväl samtliga invånarna, utom en man som inte befann sig hemma under själva utbrottet, samt medlemmar ur stadens brand- och poliskår som hamnat innanför avspärrningarna befaras nu vara döda. Det cirkulerar uppgifter om att en inspektör från Hälsovådsmyndigheten gått in för att ta prover, men det är oklart om denne någonsin återvände. Det saknas också än så länge tillförlitliga uppgifter om vilken sjukdom det rör sig om eller huruvida incidenten har koppling till andra utbrott som rapporterats om. En lokal tevestation uppges sakna en repporter och en kameraman som arbetat under den aktuella kvällen, och det verkar alltså som att dessa också befann sig inne i byggnaden. Stationen kräver nu att myndigheterna i så fall återlämnar bandet när väl kameran återfinns.

Denna spanska lågbudget-skräckfilm var mycket omtalad redan innan det hade premiär och borde därför ha svårt att leva upp till de högt uppskruvade förväntningarna. Det rör sig alltså inte om någon traditionell film utan skall istället föreställa innehållet på en videokamera tillhörande ett tvåmans teve-team, helt utan klipp, pålagt ljud eller annan tillrättaläggning. Tack vare att man lagt ned mycket arbete på att uppnå denna illusion fungerar filmen mycket bra och lever också upp till alla förväntningar. Filmen inleds dock allt annat än spännande med en del meningslöst bildmaterial från en brandstation, men när det blir dags för utryckning börjar det snart hända saker. Filmen blir precis så kaotisk som man kan förvänta sig och man hinner inte tänka på att fotoarbetet i själva verket är noggrant genomtänkt. Även i mitten av filmen finns en hel del mindre intressant material på bandet, men det hjälper både att utveckla rollerna samt förstärker den nödvändiga närvarokänslan.

De levande döda har egentligen mest gemensamt med de blodtörstiga smittade från den moderna survival horror-klassikern 28 Days Later (2002), men det verkar faktiskt som om dessa vaknar upp igen efter att de en gång blivit nedgjorda. Själva sjukdomsförloppet är däremot allt annat än konsekvent, något man även noterar i själva filmen, utan inkubationstiden verkar främst ta hänsyn till dramatiska effekter på skärmen. Själva utbrottet verkar också vara tämligen lokalt, men då det rör sig om ett ytterst smittsamt tillstånd har själva konceptet givetvis potential för ett betydligt större utbrott än så, speciellt som det även drabbar djur vilka kan agera smittobärare. Utbrottets härkomst antyds endast på slutet och skulle i så fall ha en övernaturlig förklaring, vilket för en gångs skull faktiskt känns genomtänkt.

Filmen är väldigt välgjort rakt igenom och detta gäller inte minst gore- och makeup-effekter. Det färgstarka rollgalleriet är också genomgående välspelat och mycket lär ha varit improviserat, liksom många av skådespelarnas reaktioner vara äkta. Stilmässigt kan man nog säga att skräckelementen har inspirerats av den moderna asiatiska skräckfilmen, och själva slutet är också riktigt gastkramande.

Ett litet annorlunda grepp på survival horror och en effektiv skräckfilm som rekommenderas varmt.

Inga kommentarer: