recensioner av zombiefilm på svenska - zombie movie reviews in Swedish

INFO 50 recensioner online

Numera finns hela 50 recensioner på zombiefilmer (och relaterade filmer) i arkivet! För att fira detta jubileum sjösätts härmed en smärre teknisk uppdatering av bloggen. Det mesta märks förhoppningsvis inte omedelbart för besökaren, men en nyhet i funktionaliteten är i alla fall så kallade etiketter. Varje recension har behäftats med en eller flera etiketter, vilka fungerar som en klassificering av innehållet i filmen.

Det är alltså numera möjligt att söka filmer efter etiketter, vilka återfinns i menyn (till höger). Samtliga recensioner har nämligen sorterats in i en mängd kategorier, beroende på genre och innehåll. De flesta filmer tillhör därmed också flera kategorier (har flera etiketter).

Tanken är givetvis att besökaren lättare skall kunna hitta de filmer som intresserar just denne personligen. Samtidigt är chansen överhängande att man råkar snubbla över någonting oväntat, som man kanske annars hade missat. Prova!

Några ord om kategorierna:
  • Zombiefilm kontra Pseudo-zombiefilm är helt enkelt en innehållsdeklaration på huruvida zombierna i filmen verkligen är levande döda eller inte. Det ju inte speciellt ovanligt med zombieliknande varelser inom genren.
  • Survival horror används för att identifiera de filmer som fokuserar på en epidemiliknande spridning av zombiefenomenet, helt oavsett om det faktiskt rör sig om regelrätta levande döda eller inte. Det är alltså inte främst en genre-klassificering.
  • Gorefilm kontra Splatterfilm är ett försök att klassificera specialeffekter vad gäller våld. Båda två är per definition mer eller mindre spektakulära och spekulativa, men splattereffekter får anses ännu mera överdrivna, närmast löjeväckande. Splatter kan därmed anses vara ett komiskt inslag medan gore snarare används för att äckla tittaren.
- Fläskätaren

Inga kommentarer: