recensioner av zombiefilm på svenska - zombie movie reviews in Swedish

DVD I Am Legend (region 1)

Den senaste film-adaptionen av survival horror-romanen I Am Legend har amerikansk DVD-premiär den kommande veckan. Filmen med samma titel ges ut både i originalversionen och i en alternativ version på en dubbel-DVD. Det är dock litet oklart om hela filmen är omklippt eller om det enbart är slutet som skiljer de båda versionerna åt. Den så kallade specialversionen har hur som helst det slut som spelades in först, men som sedermera ströks och ersattes med det som visades på biograferna. Det alternativa slutet återfinns även online, se länk nedan.

Den första europeiska utgåvan av I Am Legend (2007) verkar bli den brittiska, som utkommer 21 april. Något svenskt DVD-datum finns däremot inte ännu.

Externa länkar: Tidigare postningar:

Inga kommentarer: