recensioner av zombiefilm på svenska - zombie movie reviews in Swedish

TIPS The Final Word (kortfilm)

Det finns som bekant en slags schism mellan den traditionella zombiefilmens långsamma återlevare och den mera moderna kortdistanslöparen till vandöd. Den australiska filmaren Patrick J Gallagher lyckas dock hjälpligt med att förena båda dessa levande döda till ett enda koncept med i sin kortfilm The Final Word (2005). I denna redogör en föreläsare helt enkelt för det världsomspännande zombie-utbrottet och ger också svar på tal angående flera kontroversiella frågor. Fler zombiefilms-makare skulle kunna begagna sig av det här konceptet!

Extern länk:

Inga kommentarer: