recensioner av zombiefilm på svenska - zombie movie reviews in Swedish

TIPS Zombie Movie DataBase (hemsida)

En mycket användbar resurs för undertecknad är hemsidan Zombie Movie DataBase (ZMDB). Det är alltså en kombinerad filmdatabas, nyhetsförmedling och diskussionsforum. Man kanske skulle, med lite god vilja, även kunna kalla det för en community för zombiefilms-älskare.

Filmdatabasen är givetvis hemsidans huvudattraktion, och även om den givetvis aldrig kan vara helt komplett, så återfinns åtminstone de flesta långfilmer på temat levande döda (här definierat ganska brett, för övrigt). Dessvärre är databasen fullkomligt nedlusad med allehanda kortfilmer med zombie-tema, flera tusen för att vara mera exakt... Det är också enkelt att själv bidra till databasen med nya poster, alternativt betygsätta filmer eller skriva (kortare) recensioner.

Extern länk:

Inga kommentarer: