recensioner av zombiefilm på svenska - zombie movie reviews in Swedish

Årets oberoende zombier, del 2

Några av de intressantare zombiefilmerna just nu kommer faktiskt från Storbritannien. Förra året utkom exempelvis den utmärkta The Zombie Diaries (2006) och ett par brittiska independent-projekt att se fram emot detta år inkluderar bland annat survival horror-filmerna The Vanguard (se tidigare notis) som fortfarande lär befinna sig i post-production, samt zombiefilmen OutOfSpace (se hemsida) som har miljöförstöring som tema. Sedan är DVD-utgåvan av Dead City (se tidigare notis) visst också på gång, även om det verkar sitta långt inne...

I övriga Europa pågår också frenetisk aktivitet bland hugade zombiefilms-makare. I Tyskland läggs exempelvis sista handen vid mästerverket Virus Undead (se hemsida) och i Nederländerna väntar zombiefilmen Horizonica (se hemsida) på att ges ut på DVD, liksom fransmännen väntas ge oss sin version av undergången lagom till sommaren i form av survival horror-filmen Mutants. Från Finland kommer independent-zombiefilmen Parasite Quarantine (se tidigare notis) och från lilla Sverige väntas istället medeltids-zombiefilmen Yersinia: Pestens förbannelse (se hemsida), som dock ligger på is i skrivande stund i väntan på ljudmixning.

Vad gäller den övriga världen kan vi från Sydamerika se fram emot Decendants (se tidigare notis) som väntas vara klar nästa månad, samt Beyond the Grave (se tidigare notis) som börjar filmas i februari. Från Pakistan, av alla ställen, väntas istället gore-filmen Hell's Ground (se tidigare notis) som alltjämt väntar på distribution, medan zombiefilmen Last of the Living (se tidigare notis) från Nya Zeeland åter lär vara i produktion efter att en amerikansk finansiär stigit in och räddat dagen. Och i Australien pågår alltjämt arbetet med SF-zombiefilmen Dead Country (se tidigare notis) vars rollista attraherar B-kändisar som känguruskit lockar flugor.

Detta är givetvis endast ett litet axplock av alla de zombiefilmer som är på gång just nu – mera information om dessa och andra independent-projekt kommer fortlöpande under året. (Se även den förra delen av denna artikel för aktuella amerikanska zombiefilms-projekt.)

Inga kommentarer: