recensioner av zombiefilm på svenska - zombie movie reviews in Swedish

INFO Inför det nya året

Nu är alltså 2009 här och det är därmed dags att kasta en sista blick på året som just passerat. Antalet recensioner är, först och främst, just nu 142 stycken (om jag räknat rätt) vilket innebär att mindre än en recension i veckan (42 st) har publicerats på bloggen under 2008, i genomsnitt. Målsättningen har som bekant varit att publicera en recension i veckan, så det får väl anses godkänt i alla fall. Däremot har publiceringstakten emellanåt varit allt annat än regelbunden. En anledning till detta har helt enkelt varit tidsbrist, vilket i sin tur delvis berott på att nyhetsarbetet tagit så hemskt mycket tid och ork i anspråk. (Det kommer att bli ändring på detta under 2009, men mera om detta nedan.)

Det totala antalet postningar på bloggen har ökat med 76%, från 178 stycken 2007 till 314 stycken 2008. Av dessa postningar har uppskattningsvis 2/3 varit nyhetsrelaterade medan endast 13% alltså bestått av recensioner. (Av nyhetsmaterialet utgörs 1/2 av trailers och andra förshandstittar, medan 1/3 utgörs av DVD-releaser.) Det inslag som var nytt för 2008, nämligen tips av olika slag, utgjorde knappt 10% av årets postningar och har främst utgjort utfyllnad för att kunna ha (så gott som) dagliga uppdateringar.

Målsättningen för 2009 är fortfarande en recension i veckan, i genomsnitt. Detta innebär i sin tur att bloggarkivet kommer att innehålla uppemot 200 recensioner ett år från nu! Det som talar för att det verkligen blir minst 50 recensioner detta år är att det löpande nyhetsarbetet i stort sett läggs ned - just till förmån för det som bloggen ursprungligen startades för. Nämligen recension av zombiefilm, med det uttalade målet att utgöra den största samligen på svenska.

Vad exakt detta konkret innebär för bevakningen av kommande zombiefilmer återstår att se, men det kan exempelvis hända att undertecknad postar lite större nyhetsartiklar under året, istället för fortlöpande smånotiser. Observera dock att detta enbart kommer att ske vid mån av tid - första prioritet är alltså att bygga upp ett lager av zombiefilms-recensioner för att säkerställa en jämn utgivningstakt (ungefär en recension i veckan).

- Fläskätaren

Inga kommentarer: